Language selection

Search

Tıbbi Cihazlar Nereye?

Tıbbi Cihazlar Nereye?

Tıbbi cihazlar, ülke ekonomileri açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir ve insan sağlığı açısından hayati öneme sahiptirler. Birçok yüksek teknoloji alanında olduğu gibi tıbbi cihaz sektöründe de ekonomik açıdan, pastadan en büyük payı gelişmiş ülkeler ve çok uluslu firmalar almaktadır.

Peki bu durumda akla gelen ilk soru şu oluyor; çok uluslu firmalar gerçekten hasta sağlığını mı 1.sırada tutuyor yoksa karlılığı mı? Aynı soru yüksek teknoloji üreten butik tıbbi cihaz firmaları içinde sorulabilir.

10larca yıl öncesine gidecek olursak; o zaman şimdi olduğu kadar küresel güç olmayan tıbbi cihaz firmaları bir ürünü geliştirip ticari ürün haline getirmek için çok ciddi Ar-Ge yapıyordu ve bir ürünün mükemmel olması değil kusursuz olması gerektiğine inanıyorlardı. Aynı inancı halen taşıyor olma ihtimalleri nedir?

Tekelleşme her sektörde olduğu gibi tıbbi cihaz sektöründe de kaçınılmaz bir gerçektir. Sürekli gerçekleşen milyonlarca ve milyarlarca dolarlık şirket alımları ve birleşmeleri bunun en güzel örneğidir. Hal böyleyken acaba çok uluslu firmaların Ar-Ge yapmaya ihtiyacı kaldı mı?

Cevap benim bakış açımdan HAYIR. Çok uluslu firmaların satın aldıkları firmaları hangi mantıkla aldıklarını anlamak o kadar da zor değildir. Bazen ürünü piyasadan silmek için, bazen geleceğe yatırım yapmak için bazen portföylerinde olmayan bir ürünü portföylerine katmak için bazen de Ar-Ge masraflarından kurtulmak için. Aslında Ar-Ge masraflarından kurtulmak saydığımız diğer maddelerin tamamını kapsamaktadır. Çok uluslu firmalar, milyonlarca dolarlık Ar-Ge ve ticarileşme süreçlerinin tamamını biraz daha fazla vererek by-pass ediyor ve aslında bir nevi zamanı satın almış oluyorlar. Ve hemen hemen her sektörde olmaya başladığı gibi dünyada bulunan tüm tıbbi cihaz firmaları çok uluslu firmaların Ar-Ge-merkezi haline gelmiş oluyor.

Peki bu durum iyi midir?Kötü müdür?

Bu sorunun cevabını vermek oldukça zor. Aslında bu sorunun bir cevabı da yok. Bazen evet bazen hayır bazen belki diyebiliriz. Ancak görünen o ki çok da uzak olmayan bir gelecekte global tıbbi cihaz pazarı iki elin parmaklarını geçemeyecek sayıda olan küresel güç haline gelmiş firmaların eline geçecek. Bu noktada kendimize sormamız gereken soru şu; karlılığı herşeyin önünde tutan çok uluslu bu firmalar, tıbbi cihazların sahip olması gereken asgari standartları mı sağlıyorlar, yoksa bu standartları azami seviyede mi sağlamaya çalışıyorlar yoksa asgari seviyelere dahi dikkat etmeksizin regülasyon sistemindeki açıklardan faydalanıp standartları bypass mı ediyorlar?

Hastaların tıbbi cihazlar için denek olmadığı bir dünya dileğiyle!!!

                                                                                                                                             by H.Semih Çetin