Language selection

Search

Articles

Aynı şeylerden sıkılmadık mı?

www.gradyan.com/52.html

Tıbbi cihaz sektörünün sorunlarından (ödeme vadeleri, kur artışı, yetersiz SUT fiyatları v.b.) bahsedip, tüm sektör paydaşlarının hakim olduğu konuları can sıkıcı bir dille burada tekrar gündeme getirmenin tamamen zaman kaybı olduğunu düşünüyorum.

Reimbursement: The largest barrier in front of innovation!

www.gradyan.com/53.html

Medical device sector is one of those top priority investment areas of critical importance to the whole world and the states.It plays an important role in the development of states thanks to both its necessity for the human life and the added value it creates.

Tıbbi Cihazlar Nereye?

www.gradyan.com/54.html

Tıbbi cihazlar, ülke ekonomileri açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir ve insan sağlığı açısından hayati öneme sahiptirler. Birçok yüksek teknoloji alanında olduğu gibi tıbbi cihaz sektöründe de ekonomik açıdan, pastadan en büyük payı gelişmiş ülkeler ve çok uluslu firmalar almaktadır.